سه‌شنبه, 5 ارديبهشت 1396

اتاق فکر

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم شاغل در واحدهای تابعه شهرداری می رساند بحول قوه الهی با تلاش تعدادی از همکاران مدتی است اطاق فکر در جهت اصلاح روشهای ناکارآمد ، بهبود یافتن خدمات ارائه شده به شهروندان محترم که نتایج آن افزایش رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری و سازمانهای وابسته خواهد بود تشکیل گردیده است.
لذا از همکاران محتر م درخواست می شود نظرات کارشناسی خود را در خصوص
1)اشکالات قانون شهرداری و سایر قوانین و مقررات مربوطه و پیشنهادات اصلاحی
2)مشخص کردن روشهای ناکارآمد و پیشنهادات اصلاحی
3)عوامل نارضایتی شهروندان و راه کارهای افزایش رضایتمندی شهروندان از عملکرد کارکنان شهرداری
4)روشهای کاهش هزینه های جاری و عمرانی شهرداری
5)ارائه شاخصهای ارتقاء مدیریت شهرداری
به دفتر اطاق فکر واقع در ساختمان مرکزی شهرداری ارائه نمایند . ضمناً به بهترین پیشنهاد جوایز ارزنده ای اعطاء خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری شهریار


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8